Borg_Eiendom_AS_Nw_banner1_blau

Prosjekt Åslien

Prosjekt Åslien

Åslien

Åslien

Nordbakke

Stasjonsveien 99 og 101

Åslien-6-350-b3--arealplan

1100/34

Åslien-8-350-Aslien_Vestre

Åslien boligområde

Prosjekt Åslien i Stasjonsbyen, Skjeberg
består av et stort tomteområde og et

Utvikling av området startet i 2018

Trinn A:
Oppføring av 3 boliger i kjede.

Trinn B:
Restaureringsarbeid i forbindelse med
eksisterende bolighus.

Trinn C:

Trinn D:
Oppstart av reguleringsarbeid av et
tomteområde på ca. 35 mål.