Borg_Eiendom_AS_Nw_banner1_blau

Prosjekt Åslien

Prosjekt Åslien

Åslien

Åslien

Nordbakke

Stasjonsveien 99 og 101

Åslien-6-350-b3--arealplan

1100/34

Åslien-8-350-Aslien_Vestre

Åslien

Prosjekt Åslien i Stasjonsbyen, Skjeberg består av et tomteområde på ca. 45.000 m2 samt to bolighus.

Utvikling av området startet i 2015

Trinn A:
3 boliger i kjede.

Trinn B:
Restaureringsarbeid i forbindelse med
eksisterende bolighus.

Trinn C:
5 bolighus

Trinn D:
1 bolighus samt restaureringsarbeid i
forbindelse med eksisterende bolighus.

Trinn E:
Oppstart av reguleringsarbeid av et
tomteområde på ca. 35.000 m2.